Back to All Events

Nettverkssamling


  • Thon Hotel Førde 26 Hafstadvegen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norway (map)
2018+12+Nettverkssamling.jpg

Sett av datoane 2 og 3 april til nettverkssamling med Maritim Forening.
Stad: Thon Hotel Førde.

Denne gong inviterer vi inn Forum for grøn energi som samarbeidspartnar. Dei vil ha ansvar for ein bolk i programmet med fokus på fornybar energi .Ved å spele på andres kompetanse og nettverk, kan vi styrke ein allereie
god arena for nettverksbygging og lokal verdiskaping.

Agenda og påmelding kjem.

Earlier Event: March 13
Leverandørdag Equinor