Innovasjonsrammen 2019

Medlemmer i Ocean Hyway Cluster kan no søke om midlar til å vidareutvikle nye idear med støtte frå Innovasjonsrammen. Gjennom Innovasjonsrammen kan klyngebedrifter få støtte til prosjekt i tidlege fasar av ein Innovasjonsprosess, enten til ein forstudie eller til eit forprosjekt.

Read More
Kristin Svardal
Styrker banda til japanske leverandørar

Ocean Hyway Cluster har vore deltakar og medarrangør på den norske standen på FC EXPO, verdas største brenselcelle- og hydrogenmesse i Tokyo. Frå 27. februar – 1. mars er messa ein viktig møteplass for industriaktørar frå heile verda, med 270 utstillarar og over 10.000 besøkande.

Read More
Kristin Svardal
Auka næringssamarbeid med India

Ein av dei største norske delegasjonane til utlandet nokon sinne besøkte India denne veka. Målsettinga med besøket er å auke næringssamarbeidet mellom India og Noreg. Sektorane maritim, marin og energi er særleg viktige satsingsfelt.

Read More
Kristin Svardal
GCE Subsea skiftar namn

Pressemelding: GCE Subsea tar nå et sjumilssteg mot fremtiden som havteknologiklynge. Med et nytt navn på plass – GCE Ocean Technology – styrkes nå ytterligere arbeidet med å forsterke klyngen som ledende innenfor ocean industries.

Read More
Kristin Svardal