Leverandørdag Equinor
Mar
13
9:00 AM09:00

Leverandørdag Equinor

Equinor gjennomfører årleg rundt 10 leverandørdagar rundt om i Norge. Dette er ein god møteplass for informasjon, dialog og diskusjon.

Årets leverandørdag i Florø blir onsdag 13. mars. Agenda er under utarbeiding, og vi vil oppdatere eventen så fort innhaldet er klart.

Meld deg på leverandørdagen her

View Event →
Nettverkssamling
Apr
2
to Apr 3

Nettverkssamling

Nettverkssamling med Maritim Forening

Maritim Forening inviterer til nettverkssamling og byr på eit variert og innhaldsrikt program.
Vi gler oss ekstra mykje over at Teknisk Ukeblad skal spele inn sin podcast “Teknisk sett” frå scena !

Nytt av denne gang er at Forum for grøn energi får ansvar for ein bolk i programmet (dag 2) med fokus på “berekraftig business”.
Ved å invitere inn samarbeidspartnarar og spele på andres kompetanse og nettverk, kan vi styrke ein allereie god arena for nettverksbygging.

Vi har satt av ein post i agenda til første mars. Har du noko du meiner vi bør fylle denne med? Send litt informasjon om forslaget ditt til Maria.

Vi håper å sjå mange i Førde 2 og 3 april!
NB: Early Bird - gunstig pris ved påmelding før 1 mars!


Tirsdag 2 april

11.30 - 12.00 Registrering og enkel servering

12.00 - 12.10 Velkommen
Maritim Forening, dagleg leiar Stein Kvalsund

12.15 - 12.35 Maritime Bergen
Dagleg leiar, Siv Remøy-Vangen , Maritime Bergen

12.40 - 13.10 Tett på - samspel næring og utdanning
Reidar Grønli, Fagskulen S&F, Eli Nummedal og Øyvind Østrem, Høgskulen på Vestlandet

13.15 - 13.35 Shell
Frode Lefdal, General manager Contracting & Procurement, Shell

13.40 - 14.10 Pause

14.10 - 14.30 Ønsker du dette foredraget?
Har du noko relevant å formidle, kontakt oss med ditt forslag innan 1 mars

14.35 - 14.55 Info frå Ocean Hyway Cluster - nyetablert arenaklynge
Trond Strømgren, Seniorrådgivar fornybar energi og hydrogen, MFSF

15.00 - 15.20 Kva kan maritim næring gjere for å bidra til eit nullutslepps samfunn?
Gunnar Eskeland, Professor Resource and Environmental Economic , NHH

15.25 - 16.05 Podcast - Teknisk sett, tema: hydrogen
Innspeling av podcasten «Teknisk sett» med Jan M. Moberg, Adm. dir. & ansv. red. og Odd Richard Valmot, tek.red.  - Teknisk Ukeblad.

16.15 - 17.00 Årsmøte Maritim Forening

17.00 - 18.30 Ølsmaking
Dagleg leiar i Skifjorden Bryggeri Rolf Risnes losar oss gjennom smaking av 6-7 forskjellige sortar

19.30 - 20.00 Samling i baren

20.00 3 retters middag restaurant Ete Fysst


Onsdag 3 april

08.30 - 09.00 Kaffe

09.00 - 09.10 Velkommen
Maritim Forening, dagleg leiar Stein Kvalsund

09.15 - 09.35 Kartlegging av lokale moglegheiter innan fornybar energi
Forum for grøn energi

09.40 - 10.00 Ein ny fornybar energimix som døropnar for grøn skipsfart
Silje Bareksten, Head of Sustainability and Technology Nor Shipping

10.05 - 10.25 Korleis investeringar kan bidra til berekraftig fornybar energi
Cilia Indahl, CEO Nordic Impact

10.30 - 10.50 Kaffepause

10.50 - 14.10 Verdsleiande maritim miljøteknologi
Mikael Johansen, Managing Director, Multi Maritime

11.15 - 11.35 Vard Group
Stig Sandanger Riise, SVP Technology & Engineering, Vard Group

11.40 - 12.00 Digicat - Digitale tvillingar og virtuell prototyping i havrommet
Tom Christian Dahl, Senior Advisor ÅKP/GCE Blue Maritime

12.00 - 12.15 Avslutning og vel heim

12.15 - 13.00 Lunsj

Spørsmål? Kontakt:
Maria eller Kristin

View Event →
May
27
to May 30

Studietur Orknøyane

2019 01 Studietur Orkney.JPG

Studietur Orknøyane - fornybar energi og hydrogen

I samarbeid med GCE Subsea inviterer vi di bedrift til å møte ei rekke leiande bedrifter innan fornybar energi på Orknøyane, Skottland. Fokus vil vere på bølge og tidevasskraft, hydrogenproduksjon- lagring og bruk.

Det vil bli tid til individuelle møter og bedriftsbesøk. Vi kan tilpasse programmet etter ønske frå di bedrift, slik at du møter relevante aktørar.  


Program

27 mai: Reise til Orknøyane (Kirkwall/Stromness)

28 mai: Informasjon frå Aquatera, EMEC, ICIT og deira masterprogram. Presentasjon av norske aktørar. Besøk til EMECs bølgjekraft test-site Bilia Croo

29 mai: Informasjon om BIG HIT prosjektet og offentleg transport og ferger på Orkenøyane. Tur til øya Shapinsøy, der vi får innblikk i ulike hydrogenprosjekt. Ferge til Aberdeen seint på kvelden, framme om morgonen.

30 Mai: Retur til Norge

I tillegg til bedrifter har vi med oss studentar frå fornybar energi bachelorstudiet ved Høgskulen på Vestlandet, FoU aktørar, offentleg sektor ++  

Deltaking og pris

Open for alle bedrifter, men avgrensa tal påmeldingar. Medlemmar i Maritim Foreining, Ocean Hyway Cluster eller GCE Subsea har førsterett. Medlemmer har ikkje deltakingsgebyr, men må bestille og betale alle utgifter sjølv (reise, opphald, mat osv). Ikkje medlemmer betalar 3000 NOK per pers.

Påmelding her

Spørsmål? Kontakt maria@maritimsfj.no

View Event →
Conference: Maritime Hydrogen & Marine Renewable Energy
Sep
18
to Sep 19

Conference: Maritime Hydrogen & Marine Renewable Energy

MHRM 2019 - logo nedskalert 15 cm.png

We are pleased to invite you to the annual Conference: Maritime Hydrogen and Marine Renewable Energy, which will take place on 18 - 19 September in Florø.

Save the date, more information and registration will be published here shortly.

Any questions about the conference? Dont hesitate to contact trond@maritimsfj.no or maria@maritimsfj.no

View Event →

Et hav av moglegheiter!
Jan
30
7:00 PM19:00

Et hav av moglegheiter!

  • Auditoriet Flora Videregåande Skule (map)
  • Google Calendar ICS
Foto: Seaweed Energy Solutions AS

Foto: Seaweed Energy Solutions AS

Havet og kysten på Vestlandet opnar for nye muligheiter ved bruk av teknologi på tvers av bransjar. Vi ønsker å bidra med ny innsikt og auke interessa for satsing i havnæringene.

Derfor inviterer vi til temamøte med fokus på både kjende aktivitetar og nye muligheiter i havnæringene: Offshore vind og hydrogenproduksjon, materialteknologi for subseanæringa, landbasert fiskeoppdrett, taredyrking og 3D-modellering og visualisering.
Norge er verdsleiande på offshore- og subseateknologi. Kobling av slik teknologi og kompetanse mot dei maritime og marine næringane skapar grunnlag for innovasjon og auka verdiskaping.

Eit viktig siktemål med arrangementet er å sikre rekruttering til petroleum-, maritim og marin sektor. Elevar fra ungdoms- og videregåande skule er spesielt velkomne.

Arrangementet er opent og gratis for alle. Begrensa tal plassar, så først til mølla prinsippet gjelder. 

Agenda

19:00 - 19:10 Velkommen
Maritim Forening Sogn og Fjordane, Kristin Svardal og Trond Strømgren

19:10 - 19:25 Muligheter i klyngeetableringa Ocean Hyway Cluster
Innovasjon Norge, Kristine Kopperud Timberlid

19:25 - 19:40 Deep Purple - lagring av vind på havbotnen
Maritim Forening Sogn og Fjordane, Trond Strømgren

19:40 - 19:55 Girlpower fra Westcon!
Marie Stensvoll, Trine Asp Sande og Amalie Kalland Svardal


19:55 - 20:25 Pause
Mingling, mat og drikke
Stand: Teknologiselskapet Haptiq med kontor i Florø er heilt i spissen
innanfor “extended reality” og interaktiv 3D - visualisering. I pausa får
vi demonstrert og testa noko av teknologien.

20:25 - 20:40 Tang og tare - grønnsaka frå havet
Seaweed AS, Audun Oddekalv

20:40 - 20:55 Plast - framtidsretta teknologi og næring
Strukturplast, Frode Lindvik

20:55 - 21:10 Fjord Base - Norges grønnaste forsyningsbase
INC Gruppen, Beate Solheim Grønnevik

21:10 - 21:15 Oppsummering

21:15 Slutt

Meld deg på havteknologidagen her

View Event →
Medlemsmøte Måløy
Jan
14
1:00 PM13:00

Medlemsmøte Måløy

Vi inviterer våre medlemmer samt andre aktørar frå lokalt næringsliv til eit informasjonsmøte på måndag 14 januar kl. 13.00-15.00.

Stad: Odd Fellow-gården i Måløy, med inngang mot sjøsida.

Dersom du eller nokon i di verksemd ønsker å delta, send epost til stigjohnny@maritimsfj.no

Agenda

  • Velkomen og godt nyttår

  • Siste nytt frå Maritim Forening Sogn og Fjordane

  • Arenastatus og planar for arbeidet i den nye industriklynga

  • Korleis kan Maritim Forening bistå medlemsmassa og aktørane i regionen?

  • Kven er viktige strategiske samarbeidspartnarar for Maritim Forening

  • Eventuelt øvrig

Ved spørsmål kontakt Stig Johnny på 40085546

View Event →
Medlemsmøte Ocean Hyway Cluster
Jan
7
10:00 AM10:00

Medlemsmøte Ocean Hyway Cluster

Ocean Hyway Cluster (OHC) blei tatt opp i Norwegian Innovation Clusters sitt arenaprogram den 8. november 2018. OHC er ei arenaklynge for alle bedrifter som ser seg sjølve som del av den nasjonale hydrogenverdikjeda, og skal drivast som eit program i regi av Maritim Forening Sogn og Fjordane.

7. januar klokka 10 - 11:30 kallar vi inn til det første medlemsmøtet. Har du hydrogenaktivitet i dag eller planlegg slik aktivitet bør du bli med oss på laget. Vi ønsker mange velkomne både som medlemmar og samarbeidspartnarar.

Dersom du ikkje har anledning til å stille fysisk på møtet, er det mogeleg å delta via Skype.

Meld deg på medlemsmøtet her

View Event →
Minileverandørtreff Global Fish
Nov
29
12:30 PM12:30

Minileverandørtreff Global Fish

Formålet med minileverandørtreff er å auke handelen av vare og teneste mellom lokale bedrifter. Vi tek med eit knippe medlemsverksemder til ein potensiell kunde som fortel kva han treng av innkjøp. Deretter får medlemsverksemdene etter tur presentere kva dei kan levere av varer og tenester for kunden.

Torsdag 29. november inviterer vi til minileverandørtreff hos Global Fish

Agenda

12:30 - 13:00 Omvisning i Global Fish sine nye lokaler på Trolleskjæret
13:00 - 13:15 Global Fish fortel oss om framtidige aktivitetar og kva varer og tenester dei treng
13:15 - 14:45 Medlemsverksemder som blir med fortel om kva varer og tenester dei kan levere (maks 10 minutt pr verksemd)

Om du ønsker å bli med så send ein e-post til post@maritimsfj.no.View Event →
Leverandørtreff Nordic Mining
Nov
20
10:00 AM10:00

Leverandørtreff Nordic Mining

Maritim Forening og Sunnfjord Utvikling AS inviterer til leverandørtreff med Nordic Mining. Tema er Engebø prosjektet.
Meld deg på leverandørtreffet her
Nordic Mining vil halde ei innleiing til leverandørtreffet på Maritim Forening si nettverkssamling 14. november, sjå info

Nordic Mining er no i ein fase der dei søker leverandørar. Dei har mange ulike leveransebehov og det vil vere behov for fleire leverandørtreff grunna prosjektets størrelse. Første møte blir 20 november, med fokus på utstyrsleveransar.

Nordic Mining oppfordrar leverandørar til å tenke samarbeid. For å redusere tal grensesnitt, ønsker dei at ein eller fleire leverandørar i lag har ansvar for ein eller fleire pakkar.  

Workshops: Det blir fem ulik workshops, ein for kvar pakke, sjå detaljar under. Det er muleg å rullere mellom dei.


Agenda:

10.00 - 11.15: Presentasjon av Engebø prosjektet, Kenneth N. Angedal, Nordic Mining

11.15 - 12.00: Lunsj

12.00 – 14.00: Workshops


Workshops:

Workshop Electrical.JPG
Workshop Process.JPG
Workshop Mechanical.JPG
Workshop Control and Instrumentation.JPG
Workshop General.JPG

Meld deg på leverandørtreffet herView Event →
Vekst i Vest
Nov
15
9:30 AM09:30

Vekst i Vest

Petroleumskonferansen Vekst i Vest vert arrangert i Florø 15 November.

Vekst i Vest har utvikla seg til å bli ein nyttig nettverksarena for dei som ønskjer å oppdatere seg på kva som skjer i petroleumsbransjen. Sogn og Fjordane fylkeskommune har  hovudansvaret for arrangementet, i samarbeid med Maritim Forening Sogn og Fjordane og Norsk Petroleumsforening, avd. Sogn og Fjordane.

Agenda og påmelding finn du her

 

View Event →
Nettverkssamling
Nov
14
9:30 AM09:30

Nettverkssamling

To gangar i året arrangerer vi nettverkssamling for alle som ønsker å delta på ein arena med aktuelle tema frå havnæringane. Her møter du nye kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar!

På haustsamlinga arrangerast petroleumskonferansen Vekst i Vest påfølgande dag. Agenda og påmelding til Vekst i Vest finn du her

Meld deg på nettverkssamling og felles middag her


Agenda

09.30 - 10.00 Registrering 

10.00 - 10.10 Velkommen
Maritim Forening, dagleg leiar Stein Kvalsund

10.15 - 10.35 Samhandling, regionreform Vestland - trussel eller moglegheit?
CCB Ågotnes, Executive Vice President Ronny Haufe

10.40 - 11.00 Arena – status og siste nytt på hydrogenfronten
Maritim Forening , Dagleg leiar Stein Kvalsund og seniorrådgjevar Trond Strømgren

11.05 - 11.25 Maritime Battery Forum
MBF, Andrea Aarseth Langli

11.30 - 12.30 Lunsj og mingling


12.30 - 12.40 Utvekslingssamarbeid på tvers av landegrenser
Norec, direktør Jan Olav Baarøy

12.45 - 13.05 Nordic Mining vil komme i kontakt med leverandørar
Nordic Mining, Project Manager Kenneth Nakken Angedal

13.10 - 13.30 Ei hamn i sterk vekst
Skipavika, Managing Director Lars Hellandsjø

13.35 - 13.55 Pause med frukt og mingling

13.55 - 14.15 Utvikling av nye løysingar for vekst og grøn omstilling i havnæringane
Ocean Innovation Catapult, Gisle Nondal

14.20 - 14.40 Framtidsbilete - endringar og utfordringar i Fjord 1
Fjord 1 ASA, administrerande direktør Dagfinn Neteland

14.45 - 15.15 Aksello sitt inkubatorprogram og intro av 2 inkubatorbedrifter
Aksello, rådgjevar Heidi Felle og presentasjonar av inkubatorbedriftene

15.20 - 15.30 Ettermiddag og kveldens moglegheiter
Maritim Forening, dagleg leiar Stein Kvalsund

15.45 - 17.30 Bedriftsbesøk
Velg mellom omvisning på Westcon eller Fjord Base
15.45 - 17.00: Omvisning Fjord Base
15.45 - 17.15: Omvisning Westcon

18.30 Mingling og middag
18.30 - 19.50 Mingling med aperitiff hos Maritim Forening på Horne Brygge (inngong ved sildesteam statua)
20.00 Felles middag for deltakarar på nettverkssamling og Vekst i Vest, på Haavebua ved Quality Hotell

Meld deg på nettverkssamling og felles middag her


View Event →
JENTER, TEKNOLOGI OG REALFAG
Oct
25
9:45 AM09:45

JENTER, TEKNOLOGI OG REALFAG

Maritim Forening Sogn og Fjordane, Flora kommune og GCE Subsea inviterer til inspirerande teknologidag for alle jenter i 9. klasse i Flora kommune.

Med ei stadig raskare teknologisk utvikling vil Norge og norske bedrifter trenge enormt mange teknologar i åra framover. Tekniske fagarbeidarar, ingeniørar og realistar vil vere etterspurte, og dette er fagområde med låg kvinneandel. Målsettinga er å inspirere fleire jenter i Flora til å søke realfag og teknisk utdanning, og vise kva moglegheiter som finnast innan realfag og teknologi.

15 unge kvinner fra næringslivet vil gi spennande smakebitar frå sine tekniske yrke.

Arrangementet er kun for elevar i Flora kommune.

PROGRAM:

09:30 Registrering

09:45 Presentasjon av ulike yrker

10:30 Rotering mellom stands

11:30 Lunsj

12:00 Rotering mellom stands

13:05 Oppsummering

13:30 Slutt

View Event →
Ocean Space - riggbesøk Scarabeo 5
Oct
23
4:00 PM16:00

Ocean Space - riggbesøk Scarabeo 5

Torsdag 23. oktober inviterer Ocean Space til riggbesøk på Scarabeo 5. Riggen ligg ved Westcon Yard i Florø. Vi startar med pizza i Westcon si kantine, før vi får ei omvisning på riggen.

Kva er Ocean Space?

Har du interesse for teknologi eller realfag? Bur du i Sogn og Fjordane og går i 9. eller 10. klasse eller på videregåande skule? Då kan du bli med på Ocean Space.

Du vil få oppleve spennande bedriftsbesøk, noko som gir deg verdifull kontakt med næringslivet.
Realfag- og teknologikompetanse vil gi deg store mogelegheitar i yrkeslivet i framtida. Nærleiken til fjordar, hav og skjærgard i Sogn og Fjordane gir grunnlag for vekst innan mellom anna havbruk, skipsbygging og petroleumsnæringane. 

Ocean Space er etablert og blir drifta av Maritim Forening Sogn og Fjordane, GCE Subsea og Høgskulen på Vestlandet. Deltaking er gratis.

Meld deg på via vår Facebook side Ocean Space.

 

View Event →
Conference: Maritime Hydrogen & Marine Renewable Energy
Oct
3
to Oct 4

Conference: Maritime Hydrogen & Marine Renewable Energy

Join us in Florø for the latest updates on technology, policies, projects and projects within the maritime hydrogen and marine renewable energy industries.

Participants will have plenty of opportunities to meet up with potential business and project partners, and to engage in discussions with scientists, business developers, technology suppliers and project managers. You also get the chance to travel with the award winning vessel "Vision of the Fjords". 

Sign up for the conference here.


Agenda October 3rd

12.00 - 12.30   
Registration
12.30 - 12.35    
Welcome
Trond Strømgren, GCE Subsea / Maritim Forening Sogn og Fjordane

12.40 - 12.55
Opening speach
State Secretary, Ministry of Petroleum and Energy, Ingvil Smines Tybring-Gjedde


Plenum session: Moderator Elisabet Kjerstad Bøe, Hydrogen Region Sogn & Fjordane

13.00 - 13.20
Water-Go-Round - First fuel cell vessel in the US
Joseph W. Pratt, CEO&CTO GG Zero Marine and Ryan Sookhoo, Director Business Development, Hydrogenics

13.25 - 13.45
Equinor - Large scale hydrogen production
Per Sandberg, Senior advisor, New Energy Solutions

13.50 - 14.10
Deep Purple – Offshore hydrogen technologies for CO2-free stable energy production
Marit Mork, Project Manager, TechnipFMC

14.15 - 15.00
Coffe / snack break


15.00 - 17.00
Parallel Session 2 - Moderator Kai Stolz, GCE Subsea
Marine Renewable Energy

1. Equinor - Offshore wind and new markets ahead
Per Sandberg, Senior advisor, New Energy Solutions

2. Seaproof Solutions - Cable protection for harsh environments
Henrik Bang-Andreasen, CEO and Founder

3. Basque Energy Cluster - Focus on marine renewable energy
Jose Ignacio Hormaeche, General Manager

15.00 - 17.00
Parallel Session 1 - Moderator Trond Strømgren, GCE Subsea / Maritim Forening Sogn og Fjordane
Short introduction to hydrogen equipment manufacturers

1. Fuel Cells. 
Ballard, Kristina F. Juelsgaard; Hydrogenics, Ryan Sookhoo; PowerCell, Johan Burgren; Proton motor, Rohit Prasad; Toshiba, Shoichi Hidai; Nedstack, Roel van Pas 

2. Pressure/Storage Vessels
Hexagon, Vegard Fredheim; MAN Cryo, David Larsson

3. Electrolysers and Refueling Stations
ITM Power, Kristoffer Olsen; NEL, Bjørn Simonsen


18.30
Departure for Knutholmen on board the award winning "Vision of the Fjords"

22.15
Return from Kalvåg


Agenda October 4th

09.00 - 09.05
Welcome
Trond Strømgren, GCE Subsea / Maritim Forening Sogn og Fjordane

Plenum session: Moderator Maria Brandsøy, Maritim Forening Sogn og Fjordane

09.05 - 09.25
Future Proof Shipping - Hydrogen powered inland vessel
Prasanna Colluru, Director Corporate Strategy

09.30 - 09.50
HySEASIII Ferry Project

Kristina F. Juelsgaard, Business Development Director, Ballard

09.55 - 10.15
Norwegian Public Roads Administration - Hydrogen propulsion car ferry tender
Edvard Sandvik, Head of Department, Ferry Section

10.20 - 11.00
Break


11.00 - 12.30
Parallel Session 2 - Moderator Kai Stolz, GCE Subsea
Marine Renewable Energy

1. EMEC - Orkney, a living lab for marine renewable energy
Jon Clipsham, Hydrogen Development Manager
2. Hydrowave - The new way of extracting wave energy
Geir Arne Solheim, CEO
3. Xylem Analytics / Aanderaa Data Instruments AS - Smart monitoring for better production
Inger Graves, Ocean & Coastal Business Development, Leader EMEAI-AP and Tomás Crespo Moreno, Customer Care Center Manager

11.00 - 12.30
Parallel Session 1 - Moderator Elisabet Kjerstad Bøe, Hydrogen Region Sogn & Fjordane
Hydrogen Infrastructure

1. Hyon - Maritime Fuel Cell Solutions; Safety, rules & regulations and classification experiences
Tomas Tronstad, Managing Director
2. Norsk H2 AS – Game changer: Big scale 100% Green Hydrogen Production in Norway
Cyril Dufau-Sansot, Managing Director
3. Gasnor - Coastal logistics for gas, incl. hydrogen
Aksel Skjervheim, Business Development Manager


12.30 - 13.30
End of conference and lunch


View Event →
Speed date
Sep
13
11:00 AM11:00

Speed date

Speed date

Kvart år inviterer vi alle medlemsverksemder til speed date for å sjå på moglegheiter for å levere varer og tenester til kvarandre. Neste speed date er 13 september på Sunnfjord Hotel.

Du kan melde deg på speed date via denne lenka.

Pris: 1500 NOK per person, inkludert lunsj

Påmeldingsfrist måndag 10. september klokka 15. Deretter sender vi ut påmeldingslister slik at de kan velge kven de vil treffe på Speed Date.

PS: Er du leverandør til petroleum? Før speed date blir det infomøte med høgaktuelle EPIM. Achilles forsvinn i haust og blir erstatta med EPIM. Sjå her. 

View Event →
EPIM - ny prekvalifiseringsløysing for petroleverandørar
Sep
13
9:30 AM09:30

EPIM - ny prekvalifiseringsløysing for petroleverandørar

Er du registrert i Achilles? Sjå her !

I oktober lanserer EPIM ein prekvalifiseringsløysing med ei rekke nye funksjonar. Kontrakta på den gamle løysinga fra Achilles avsluttast ved årsskiftet og for å fortsette å ha avtalar med operatørar må du bytte system.

Vi inviterer til informasjonsmøte med EPIM på Sunnfjord Hotel. 

Møtet er gratis og opent for alle. Meld deg på her. 

PS: For medlemmer inviterer vi til vår årlege speed date i etterkant av informasjonsmøte, meir informasjon finn du her. Representant frå EPIM vil også delta på speed date. 

 

View Event →