Nyheter

Vi søker leverandørutviklar/prosjektleiar i Måløy

Maritim Forening Sogn og Fjordane utvidar teamet og søkjer etter Leverandørutviklar/Prosjektleiar i Måløy